สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 099-442-0909, 0-2101-5476

เคเบิลแกลนด์พลาสติก เกลียวนิ้ว (NPT / PF)

nptcg

Brand
Protection


ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ PDFเคเบิลแกลนด์พลาสติก เกลียวนิ้ว (NPT / PF)
  • คำอธิบายสินค้า
  • คุณสมบัติ

Manufacturer: BIMED
Copyright © 2021 C.K.L. Polytec Engineering Ltd.,Part.. All Right Reserve.
Partner of Web Design Templates